Zaloguj do Inwestor online Zaloguj do BZWBK24

Logowanie do systemu

  Adres strony logowania

  Adres internetowy strony logowania to https://www.inwestoronline.pl/

  Wymagania techniczne

  Do korzystania z serwisu Inwestor online niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposażony musi być w przeglądarkę internetową np. Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox w wersjach stosujących 128-bitowe klucze szyfrujące (lub silniejsze). W trosce o Państwa bezpieczeństwo rekomendujemy używanie najnowszych wersji przeglądarek oferujących najwyższy możliwy poziom zabezpieczeń.

  Logowanie

  Logowanie polega na podaniu w pierwszym kroku numeru NIK, następnie w kroku drugim kodu PIN oraz (w przypadku posługiwania się tokenem) hasła, możliwe jest wybranie przez Uzytkownika zastosowanie logowania z użyciem hasła maskowanego. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem Zaloguj. Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się standardowo strona z informacjami i komentarzami oraz pełna możliwość korzystania z serwisu transakcyjnego.

   

  Jeśli Klient posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych może skorzystać z opcji Zmiana rachunku, która pozwala na sprawne przechodzenie pomiędzy zdefiniowanymi rachunkami i dokonywanie transakcji bez konieczności ponownego logowania się do systemu.

  Token

  Klienci, którzy składają zlecenia lub wykonują inne operacje finansowe na rachunku inwestycyjnym, mogą korzystać z posiadanego i aktywnego w systemach DM dodatkowego zabezpieczenia w postaci tokena, czyli miniaturowego urządzenia szyfrującego generującego jednorazowe hasła dostępu. Token jest programowany oraz indywidualnie przypisany dla Klienta. Podczas każdego logowania się do serwisu generowane jest hasło, które można wykorzystać tylko raz w ściśle określonym czasie (hasło wygenerowane przez Token traci ważność po 1 minucie). Token nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, dzięki czemu pozwala na dostęp do rachunku z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

  Uwaga: Dom Maklerski BZ WBK S.A. od 1 kwietnia 2011r. nie udostępnia nowych tokenów.
  Logowanie do serwisu z wykorzystaniem tokena będzie nadal możliwe tylko dla Klientów, którzy wybrali taki sposób logowania przed dniem 1 kwietnia 2011r.
   

  Bezpieczeństwo

  Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do sewisu transakcyjnego Klienci otrzymują indywidualne kody:

  • PIN - wygenerowany przez Dom Maklerski, znany tylko Klientowi kod zapewniający wyłączność dostępu do serwisu transakcyjnego Inwestor online. Kod PIN przekazywany jest w specjalnie zabezpieczonej kopercie lub komunikatem SMS. System wymusza zmianę kodu PIN co 360 dni (W Inwestor online w opcji Ustawienia, Zmiana PIN dostępna jest informacja o dacie zmiany oraz ilości dni pozostałych do tego dnia),
  • NIK - ośmiocyfrowy, niepowtarzalny, indywidualny numer identyfikacji Klienta,
  • PUK - dwunastocyfrowy numer umożliwiający odblokowanie dostępu do konta oraz wygenerowanie nowego kodu PIN przesyłanego komunikatem SMS na zaufany telefon komórkowy Klienta.

   

  Całość transmisji między komputerem Klienta a Domem Maklerskim jest szyfrowana. Nasze serwery posiadają certyfikat bezpieczeństwa, dzięki czemu przesyłane informacje są chronione przed dostępem osób postronnych. Zapewniamy także automatyczną blokadę konta i poinformowanie Klienta w przypadku trzech kolejnych prób dołączenia się do systemu przy użyciu niewłaściwego kodu PIN.

   

  System posiada możliwość zmiany trybu logowania z tradycyjnego na logowanie z hasłem maskowanym. Logowanie z użyciem hasła maskowanego odbywa się bez konieczności podawania w całości hasła podczas logowania, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w skład hasła. Taki sposób logowania ma za zadanie w znaczącym stopniu podnieść bezpieczeństwo korzystania z systemów transakcyjnych. Przede wszystkim stosowanie hasła maskowanego uniemożliwia internetowym przestępcom przechwycenie całości hasła, a losowy wybór znaków nie pozwoli na poznanie ich pozycji w haśle, ani długości pełnego hasła.

   

  Ponadto w serwisie Inwestor online możliwe jest sprawdzenie daty i czasu ostatniego logowania. Dostępne są szczegółowe informacje o ostatnim prawidłowym oraz błędnym logowaniu, odrębnie dla serwisów Inwestor online, Inwestor mobile.

   

  Informacja o dacie automatycznego przypomnienia o konieczności zmiany kodu PIN. Kolejnym elementem bezpieczeństwa systemów transakcyjnych, stosowanym od początku ich funkcjonowania, jest okresowe wymuszenie przez system zmiany kodu PIN przez Klienta. Teraz nie będą już Państwo zaskoczeni taką sytuacją. W Inwestor online dostępna jest informacja o dacie zmiany oraz ilości dni pozostałych do tego dnia.

   

  Uwaga! Bezwzględnym wymogiem bezpieczeństwa przy opuszczaniu serwisu Inwestor online jest wybranie i zaakceptowanie odnośnika Wyloguj. Jeśli tego nie zrobisz, stwarzasz możliwość dostępu do rachunku osobie nieuprawnionej.