Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

8 września 2019 Wyłączono przez Franek

Pracownicy z wieloletnim stażem będą mogli otrzymać podwyżki. Od 2020 roku dodatek stażowy nie będzie już wliczany do wynagrodzenia minimalnego? Projekt zmian jest konsultowany.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultuje projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do tej pory w jego skład wchodził też dodatek za staż. O tę zmianę zabiegali m.in. pracownicy i związki zawodowe.

Pracownik z dłuższym stażem otrzymujący wynagrodzenie może otrzymywać niższe wynagrodzenie podstawowe niż osoba dopiero zatrudniona. Dodatek za staż pracy nie jest wtedy nagrodą i dowodem uznania dla pracownika.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to łączne wynagrodzenie za podstawowy czas pracy i poza podstawą obejmuje też inne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze. Dodatek do wynagrodzenia za staż pracy obejmuje jedynie wybrane grupy zawodowe, głównie pracowników „budżetówki”.

Konsultacje mają potrwać miesiąc, a ew. zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Jest też jednak możliwość, że najpierw wejdą w życie przepisy przejściowe.

W.B / pixabay / QuinceMedia