Pożyczka w najbliższej rodzinie – bez podatku?

Pożyczka w najbliższej rodzinie – bez podatku?

12 czerwca 2023 Wyłączono przez Franek

Tak, ale należy spełnić kilka warunków. Umowy pożyczki między członkami rodziny korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ważne jednak, o jakiej kwocie mowa. W przypadku pożyczek powyżej 10 434 zł niezbędne jest złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania środków. Jeśli tego nie dopilnujemy, stracimy prawo do zwolnienia – oznacza to, że odprowadzenie podatku będzie wymagane. Poniżej szczegóły.

Pożyczka od członków najbliżej rodziny alternatywą dla pożyczki w banku

Banki czy firmy pożyczkowe to dla wielu osób wybór ostateczny. Łatwiejszą opcją jest pożyczenie pieniędzy od rodziny. Przede wszystkim nasi bliscy rzadko wymagają oddania kwoty z odsetkami. Pożyczki udzielane w rodzinie są w Polsce bardzo popularne.

W przypadku pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne, w tym przez najbliższą rodzinę, obowiązują określone przepisy podatkowe. Zgodnie z polskim prawem, pożyczki między osobami fizycznymi są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) pod warunkiem, że spełnione zostaną określone warunki.

Zwolnienie z podatku dotyczące umowy pożyczki wynika z art. 9 pkt 10 lit. b oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę na temat tego zwolnienia. Przy pożyczkach powyżej 10 434 zł wymagane jest złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania pieniędzy.

Kto może skorzystać ze zwolnienia od podatku?

Ze zwolnienia może skorzystać osoba, która skorzystała z pożyczki od osób z najbliższej rodziny, czyli od matki, ojca, męża, żony, syna, córki, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, babci, dziadka, prababci, pradziadka, siostry, brata, pasierbicy, pasierba, macochy i ojczyma.

Zwolnienie to ma zastosowanie do pożyczek udzielanych bez odsetek lub z odsetkami niższymi niż standardowe stopy rynkowe. W przypadku pożyczek udzielanych z odsetkami, stopy odsetkowe muszą być niższe niż obowiązujące stopy na rynku, aby nie zostały uznane za zbyt niskie w stosunku do standardów rynkowych.

O czym trzeba pamiętać?

Warto jednak pamiętać, że jeśli pożyczka przekracza określony limit, to w takim przypadku mogą pojawić się pewne obowiązki podatkowe. Limit ten jest określony przez Ministerstwo Finansów i wynosi w chwili obecnej 10 434 złotych. Oznacza to, że jeśli kwota pożyczki przekracza ten limit, to trzeba spełnić pewne wymogi formalne, takie jak sporządzenie umowy i dokonanie zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Warto pamiętać, że zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym przed udzielaniem lub otrzymywaniem pożyczek, aby upewnić się, że wszystkie przepisy podatkowe i prawne są przestrzegane. Poza tym w przypadku pożyczki nawet w gronie najbliższej rodziny, też warto zabezpieczyć się umową.

Terminowość na wagę złota

Trzeba też wziąć pod uwagę, że deklaracja po terminie będzie oznaczała utratę zwolnienia. W razie spóźnienia wynoszącym choćby jeden dzień, nie będzie przysługiwało nam zwolnienie z podatku.

fot. gosiak1980 / Pixabay