Gwarancje ubezpieczeniowe – rozwiązania, które warto znać

Gwarancje ubezpieczeniowe – rozwiązania, które warto znać

10 lutego 2021 Wyłączono przez Franek

Gwarancje ubezpieczeniowe to rozwiązanie, które pozwala firmie na większą elastyczność – przedsiębiorca nie musi zamrażać środków na wpłatę m.in. wadium, jeśli bierze udział w przetargu, ani jako zabezpieczenie gwarantujące wywiązanie się z umowy czy wykonanie kontraktu. Gwarancje pozwalają odzyskać kaucję. Jakie rozwiązania są dostępne i najbardziej popularne na rynku?

Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia w ramach gwarancji wypłatę konkretnej sumy w sytuacji, jeśli ubezpieczający (i zarazem dłużnik) nie wywiąże się z umowy i swoich zobowiązań. Może to być m.in. gwarancja zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy czy też usunięcia wad i usterek. Ważne, aby gwarancje ubezpieczeniowe były przygotowywane pod już zawarte umowy, ale również te, które są na etapie negocjacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie wywiązania się ze zobowiązań to częsty zapis podczas ustalania warunków umów, między innymi kontraktów budowlanych. W ramach gwarancji wykonania umowy – towarzystwo ubezpieczeniowe (czyli gwarant) zobowiązuje się do wypłaty sumy pieniędzy ustalonej w umowie, jeśli dana firma nie spełniła swojego zobowiązania. Firma, która podpisała umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i wykupiła gwarancję, nie musi zamrażać swoich środków podczas umowy z kontrahentem.

Gwarancja zwrotu zaliczki

W różnych kontraktach, np. budowlanych lub dotyczących maszyn, zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty zaliczki. Zazwyczaj wynosi ona maks. do 30% wartości kontraktu. Często warunkiem jej uruchomienia jest złożenie zabezpieczenia – jednym z takich rozwiązań jest z kolei gwarancja ubezpieczeniowa. Zabezpiecza ona właściwe spożytkowanie zaliczki i jej rozliczenie w konkretnym terminie.

Gwarancje wadialne

Jeśli dana firma bierze udział w przetargach, trzeba nie tylko przygotować i złożyć ofertę, ale także wpłacić wadium. Jeśli przetargów jest wiele, istnieje ryzyko, że większość środków będzie zamrożona w postaci wadium. Aby móc składać ich kilka, nie można zatem nieustannie blokować gotówki.

Poza tym udział w kilku przetargach oznacza większą szansę na wygraną i na pracę oraz następne zlecenia. Ubezpieczeniowe gwarancje wadialne (przetargowe) to sposób, aby nie zadłużać w nieskończoność firmy. Poza tym – w przeciwieństwie do gwarancji bankowych, – nie obniżają one zdolności kredytowej firmy. Zamiast wpłacać gotówkę, wystarczy złożyć takie gwarancje – nawet drogą elektroniczną.

Skorzystaj z oferty gwarancji ubezpieczeniowych u zaufanego brokera: https://adlerbrokers.com.pl/ubezpieczenia/gwarancje-ubezpieczeniowe