Kiedy warto zwrócić się do prawnika?

Kiedy warto zwrócić się do prawnika?

10 października 2020 Wyłączono przez Franek

Z pomocy profesjonalnej kancelarii adwokackiej warto skorzystać w różnych dziedzinach prawa. Poniżej podstawowy zakres działań kancelarii.
Prawo cywilne
– pomoc w sprawach rozwodowych i o alimenty,
– reprezentacja klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego.
– windykacja należności,
– przygotowywanie apelacji,
– ochrona dóbr osobistych,
– sprawy dotyczące najmu oraz eksmisji w przypadku lokali,
– sprawy o zniesienie współwłasności,
– podział majątku małżonków.

Prawo pracy
– reprezentacja w sprawach sądowych pracodawców lub pracowników firmy,
– przygotowywanie dokumentów – jak umowy, regulaminy, klauzule poufności itd.,
– sprawy o przywrócenie na stanowisko,
– sprawy o molestowanie i mobbing,
– sprawy o wypłatę wynagrodzenia,
– sprawy o odszkodowanie po nieuzasadnionym zwolnieniu.

Prawo administracyjne
– przygotowywanie opinii prawnych,
– sporządzanie skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych,
– wznawianie postępowania administracyjnego.

Prawo gospodarcze
– obsługa prawna firm,
– reprezentowanie w sporach sądowych,
– pomoc w wyborze formy prawnej dla danej działalności gospodarczej,
– rejestrowanie oraz zakładanie spółek handlowych, zmiany w rejestrach,
– wsparcie w negocjacjach handlowych,
– sporządzanie umów i wniosków o ogłoszenie upadłości.

Kancelarie adwokackie prowadzą też sprawy z zakresu prawa nieruchomości, prawa pracy, w zakresie spraw spadkowych, odszkodowań itd. Ważne, aby wybrać adwokata specjalizującego się w danej tematyce.

Ewelina, f: 7515461 / pixabay