Najczęstsze problemy prawne, które rozwiązują adwokaci i radcy prawni

Najczęstsze problemy prawne, które rozwiązują adwokaci i radcy prawni

12 maja 2023 Wyłączono przez Franek

Adwokaci i radcy prawni zajmują się szerokim zakresem problemów prawnych. Masz problem prawny i nie wiesz, z czyich usług skorzystać? Sprawdź, które problemy są najczęstszymi, którymi się zajmują. Taka wiedza przydaje się, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej.

Gdzie się zwrócić po pomoc prawną? 

Prawo normuje zakres wzajemnych relacji na różnych płaszczyznach. Naszą działalność opieramy na fundamencie zapisów kodeksów i ustaw. Zaczynając od zwykłych umów kupna – sprzedaży w sklepie, przez zapisy umów najmu mieszkania czy o pracę, na przedsiębiorcach zawierających porozumienia z kontrahentami kończąc. Nic dziwnego, że często potrzebujemy pomocy prawnej ze strony radcy prawnego albo adwokata. Możesz zwrócić się do prawnika po poradę z każdego zakresu prawa. 

Pamiętaj jednak, że są konkretne specjalizacje. Gdy potrzebujesz porady, zwróć się o nią do prawnika, radcy czy adwokata specjalizującego się w konkretnej dziedzinie. Jedni dobrze radzą sobie z zadłużeniami, drudzy z windykacją, a inni z przestępstwami gospodarczymi czy sprawami rodzinnymi. Warto szukać porady u specjalisty, który słynie z wiedzy i doświadczenia w konkretnych kwestiach.

Problemy prawne, którymi zajmują się adwokaci i radcy prawni

Najczęstsze problemy prawne Polaków dotyczą między innymi spraw załatwianych w urzędach i instytucjach. Często są to kwestie związane z pojazdem i transportem oraz zatrudnieniem. Stosunkowo często kłopoty prawne są też w związku z kupnem rzeczy lub usług oraz transakcjami online. Poniżej znajduje się lista problemów prawnych, którymi zajmują się adwokaci i radcy prawni. Sprawdź jedną z krakowskich kancelarii, jeżeli jesteś mieszkańcem Krakowa i chciałbyś skonsultować swój problem na żywo.

Praca adwokata polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami, a także opracowywaniu projektów aktów prawnych, prowadzeniu negocjacji czy przygotowywaniu projektów umów i pism.

Sprawy cywilne. Reprezentują swoich klientów w sprawach dotyczących umów, roszczeń odszkodowawczych, spadków, spraw majątkowych oraz zobowiązań kontraktowych.

Sprawy karne. Bronią swoich klientów w sprawach karnych, takich jak oskarżenia o przestępstwa, wykroczenia oraz naruszenie praw autorskich. Adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Sprawy rodzinne. Pomagają swoim klientom w sprawach dotyczących rozwodów, separacji, opieki nad dziećmi, alimentów oraz adopcji. 

Sprawy związane z nieruchomościami. Doradzają swoim klientom w sprawach dotyczących sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, spadków, a także inwestycji w nieruchomości.

Sprawy związane z prawem pracy. Reprezentują pracowników i pracodawców w sprawach związanych z zatrudnieniem, takich jak mobbing, dyskryminacja, wypowiedzenia umowy o pracę oraz odszkodowania.

Sprawy związane z podatkami. Adwokaci i radcy prawni doradzają swoim klientom w sprawach dotyczących podatków, w tym rozliczeń podatkowych, VAT oraz ulg podatkowych.

Sprawy związane z prawem handlowym. Specjaliści doradzają przedsiębiorcom w sprawach związanych z tworzeniem i prowadzeniem biznesu, takich jak rejestracja spółek, umowy handlowe, konkurencja oraz ochrona własności intelektualnej.

Porady prawne. Jest to szerokie pojęcie. Obejmuje szerokie ujęcie konkretnej tematyki prawnej, opisuje określony temat w sposób obszerny, ale ogólny. Ich autorzy opierają się na praktyce i doświadczeniu, ale też często korzystają z orzeczeń sądowych, komentarzy i opracowań naukowych.

Opinia prawna. Często udajemy się też po opinie prawne. To pojęcie dość szczegółowe. Odnosi się do wyszczególnionej kwestii, przedstawia pogląd rozwiązania konkretnego problemu. Opinia prawna jest wydawana w formie pisemnej.

Jest to analiza sprawy w oparciu o wiedzę adwokata o prawie. Źródłem wiedzy jest znajomość tekstów prawa i aktów normatywnych, ale także wieloletnia praktyka i doświadczenie.

Sprawy związane z prawem administracyjnym. Adwokaci i radcy prawni doradzają swoim klientom w sprawach dotyczących administracji publicznej, takich jak wydawanie zezwoleń, koncesji, decyzji administracyjnych oraz egzekucji zobowiązań publicznych.

Foto: pixabay