Magazyny gwiazdą inwestycyjną rynku nieruchomości

Magazyny gwiazdą inwestycyjną rynku nieruchomości

22 grudnia 2021 Wyłączono przez Franek

Rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się bardzo dynamicznie i drzemie w nim ogromny potencjał. Zmianie ulega jednak profil projektów, który budzi największe zainteresowanie ze strony inwestorów.

Sektor magazynowy – rekord za rekordem

Sektor magazynowy cały czas odnotowuje kolejne rekordy. To z pewnością najlepszy okres dla tej branży. W pierwszej połowie 2021 roku padały ciągle kolejne rekordy związane z liczbą powierzchni magazynowej będącej w realizacji, a także z popytem na magazyny czy hale produkcyjne. Segment magazynowy rozwija się w dużej mierze dzięki rynkowi e-commerce. Aktualnie zasoby tego sektora przekraczają 22 mln mkw. powierzchni. 

Magazyny jako atrakcyjne aktywa dla inwestorów

Magazyny są zatem liderem pod względem liczby realizowanych inwestycji. To najpopularniejszy rodzaj nieruchomości komercyjnych, a także ciekawa opcja na rynku inwestycyjnym. 

Pandemia nie doprowadziła do spadku popytu inwestycyjnego, lecz zmieniła obiekt zainteresowań. Magazyny są najbardziej atrakcyjnymi aktywami dla inwestorów i prześcignęły nieruchomości biurowe, na które popyt zmalał w obliczu koronawirusa oraz popularności pracy zdalnej. Większość podaży znajduje się na terenie pięciu największych centrów logistycznych, głównie w Warszawie i jej sąsiedztwie, a także na Górnym Śląsku.

Zagraniczni inwestorzy interesują się polskim rynkiem

Rosnąca wartość nieruchomości logistycznych i wysokie stopy zwrotu przyciągają do Polski również zagraniczny kapitał. Inwestorzy analizują zakup już wybudowanych budynków, ale wielu finansuje też budowę projektów magazynowych lub inwestuje w grunty kupowane konkretnie pod kolejne inwestycje.

Zmiany wywołane są głównie pandemią koronawirusa i związanym z tym dynamicznym rozwojem e-commerce. W Polsce oraz w wielu krajach europejskich były to główne czynniki pobudzające wzrost inwestycji na rynku magazynowym. Duże zapotrzebowanie na powierzchnie mają operatorzy logistyczni, sieci i podmioty handlowe oraz firmy kurierskie.

Popyt na grunty inwestycyjne rośnie

Zwiększa się głównie aktywność deweloperów logistycznych. Aktywność napędza rosnący popyt na magazyny. Na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce cały czas rośnie zainteresowanie terenami, na których mogą powstać parki magazynowe. 

Skala obrotu gruntami nie była do tej pory nigdy tak duża. Inwestorzy szukają gruntów w największych miastach oraz ich okolicy, ale także miastami mniej popularnymi oraz o mniejszej powierzchni. 

Powstają zarówno ogromne parki logistyczne, jak i mniejsze, obiekty w kluczowych aglomeracjach, mniej popularnych oraz położone w większej odległości od ośrodków miejskich. Liczba transakcji związanych z inwestycjami w tereny z przeznaczeniem pod magazyny w tym roku jest większy o co najmniej jedną piątą. Zdecydowanie mniej popularne są z kolei grunty pod obiekty hotelowe i biurowe.

Aktualnie znajdujemy się na drugim miejscu w Europie, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo przyrostu zasobów na rynku powierzchni magazynowych.

K, foto: TLSlik / pixabay